efatmahbaz

عفت ماهباز
نلسون ماندلا و یاد علی های سرزمین ما PDF Print E-mail

 

لحظه اولی که خبر مرگ ماندلا،را شنیدم در بهتی گنگ وغمی نامفهوم ازخود. پرسیدم چرا غمگین باشم ؟.او انسانی بود که درستیز با زندگی برای ازادی دستاورهای بسیار برای مردم جهان باقی گذاشت او اکنون در جهان اندیشه، پیروز میدان صلح است و اموزش هایش برای نسل اتی همیشگی و ماندگار است. با این اعتقاد خواستم همپیای همه همرنگان ومردم سرزمینش، جلوی سفارت افریقای جنوبی ،در لندن، با شادی برقصم، به قول آنها، ماندلا ی ما، کسی است که در ماراتن زندگی پیروز میدان است.و باید زندگی او را جشن گرفت

اما زمانی که جلوی انبوه مردمی با رنگ های مختلف در طیفی از رنگین کمان جلوی سفارت افریقای جنوبی، ایستاده برای امضا، رسیدم .به احترام کلاه از سر برداشتم گلی در کنار انبوه گل های دیگر گذاشتم. ناگهان بغضم ترکید . با دستهایی فشرده در بغل، با اندوه فراوان مقابل عکس ماندلا و بستری از گل ها، گویی که برایم خود او بود زار گریستم .دیگران با تعجب مرا می نگریستند. به خود آمدم، پرسیدم این اشک این همه اندوه از چه روست ؟ برای از دست دادن ماندلای ماست که جهانی با اوست و یا.برای ....؟!

Read more...
 
نلسون ماندلا 1918-2013 PDF Print E-mail

سحر گان خبر مرگ ماندلا،را شنیدم در بهتی گنگ ونامفهوم از رفتن جسمی دوستی بزرگ ،.از خود پرسیدم غمگین باشم یا نباشم ؟.او انسانی بود که در جنگ با زندگی و دستاورهای بسیار برای مردم جهان باقی گذاشت او پیروز میدان صلح در جهان است اندیشه و اموزش های او برای نسل اتی  ماندگار است

از این رو من هم همانند مردم سرزمینش و همه همرنگانش وهمپیای انان جلوی سفارت افریقای جنوبی یا درکنار ، تنديس نلسون ماندلا در مقابل ساختمان پارلمان ،با شادی رقصیدم چرا که ماندلا ی ما، کسی استکه در ماراتن زندگی پیروز میداان است.و باید زندگی او را جشن گرفت

Read more...
 
آقای روحانی: صدای آگاه زنان ایرانی را با گوش جان بشنوید PDF Print E-mail

مدرسه فمینیستی : زندانی سیاسی آزاد باید گردد/ سهرابیم نداییم ما همه یک صداییم/ هموطن شهیدم رای تو پس گرفتم/ رأی ما رو دزدیدن، قسطی دارن پس میدن/ گفته بودم میمیرم رایمو پس میگیرم/ خس و خاشاک تویی  دشمن این خاک تویی/ بهار آزادیه جای ندا خالیه /...

آقای روحانی، آقای رئیس جمهور،.. پس از اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در جشن شادمانی در خیابان‌ها، مردم شعارهایی را دادند که به چهار سال گذشته مربوط می شد. این شعارها: از درخواست آزادی زندانیان سیاسی، رفع بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز گرفته تا حجاب اختیاری و آزادی اینترنت، اجازه فعالیت مجدد به نهادها و انجمن‌های مدنی را دربر می‌گرفت. به نظر می رسد مردم شما را به عنوان نماد تغییر در ایران برگزیدند، آیا می توانید نماد تغییر در ایران باشید؟

 

Read more...
 
دل نوشته ایی به یاد عشق PDF Print E-mail

 

 

والنین 2013

امروز به یادعشق او و تو

تر شده ز اشک ،سرخ شده ز مهر

گل از لبم شگفت

...به یاد تو و یاد او و

Read more...
 
پرنده از قفس رهید PDF Print E-mail

 

قفس طلایی شیرین عبادی در انجمن سخن لندن

Read more...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

مطلب دیگر