efatmahbaz

هشت مارس ،خیابان را از ان خود کنیم PDF Print E-mail

"حق ما حق شماست مردم به ما ملحق شوید."این صدای زنان حق طلب در ۸ مارس 32 سال پیش بود یعنی درست بیست و پنج روز بعد از از انقلاب بهمن سال 1357 ، به موجب چهار فرمان در طی چند روز، توسط رهبر انقلاب، آیت الله خمینی، زنان ضمن داشتن حق رای، عملا نابرابر اعلام می گردند و بزرگترین نقض حقوق بشر بر سرنوشت زنان رقم می خورد. زنان در اعتراض به خیابانها آمدند، در داگستری تحصن کردند، درخیابان ها فریاد زند:"ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم" آنها شعار دادند: "در جبهه ازادی، جای زنان خالی است"، "ما حجاب نمی خواهیم حجاب اجباری است"،." لحظه به لحظه گویم زیر شکنجه گویم یا مرگ یا آزادی" ان روزها در گرماگرم انقلاب صدای زنان شنیده نشد .زنانی که در خیابان بودند تنها ماندند

امسال جمعی از فعالان جنبش زنان ایران، از زنان و مردانی که صدایشان برای آزادی ودموکراسی در خیابان های شهر جاری است،

خواستارهمراهی و همصدایی برای کمک به برقراری"تساوی حقوق" در روزسه شنبه۸ مارس شدند

با ما هم گام شوید با ما که باگذشت بیش از صدسال از تاریخ مبارزات آزاد خواهانه ی زنان ایرانی هم چنان درگیر در نبردی

نابرابریم،و خواستارهمان حقوقی هستیم که بیش از یک قرن برای کسب آن مبارزه کرده ایم با ما هم صدا باشید خیابان را خانه

خود کنیم تا "تساوی حقوق" خواسته بر حق و همیشگی زنان ایران را که برای کسب آن، هزینه بسیار داده ایم ،را به دست آریم

هنوز قوانین 1310 و قانون شریعه بر سرنوشتمان حاکم است علیرغم آن،

" آنچه از این گذار به دامانمان نشسته است، مشتی خاطره یا قانونی تغییر نیافته نیست. بلکه ما تاریخی ساخته ایم که در آن سکوت و تسلیم، ارزش نیست. تاریخی که به نسل جوانش مقاومت در برابر خشونت را آموخته است. تاریخی که به زنان و مردانش نه گفتن به زور و جور را یاد داده است. تاریخی که برگ برگ آن تلاشی مستمر برای زندگی بهتر است."
مردم ایران ،رسانه های ملی و مردمی صدای حق خواهی زنان ایران باشید در روز سه شنبه ندای نداهای ایران زمین را بشنوید که از شیرین عبادی می گویند "مبادا که در گیر و دار حوادث سیاسی، خواسته بر حق و همیشگی خود را که "تساوی حقوق" است فراموش کنیم!" بیائید "فریاد خاموش شده زنانی که قربانی خشونتند" باشیم برای رفع هرگونه تبعیض، گام برداریم . تا بتوانیم جامعه عاری از خشونت بنا کنیم .

هم صدای ما باشید در تعییر قانون، زیرا "هیچ قانونی نمی تواند برای ما عدالت و دموکراسی به ارمغان بیاورد مگر اینکه در بند بندش حقوق برابر زن و مرد دیده شود. بنابراین تعییر قانون، شروع حرکت ما به سمت دموکراسی و برابری جنسیتی و رعایت حقوق همه مردم کشورمان خواهد بود"

حاکمین خواستشان بر این بود و هست خانه را از ان زنان کنند!ما سی دوسال پیش خیابان را برگزیدیم. تنها ماندیم. این بار صدای مارا بشنوید و خیابان را آز ان خود کنیم کنار هم باشیم که برابری حق همیشگی ماست کوچه و خیابان و خانه از ان ماست ،بدون برابری ازادی در بند است و جامعه در زندان

عفت ماهباز

۸ مارس ، روز جهانی

. تورنتو 1389

CLOAKING

www.efatmahbaz.com


زیر نویس

انچه در گیومه امده از بیانیه جمعی از فعالان جنبش زنان به مناسبت ۸ مارس 1389 است

بیانیه جمعی از فعالان جنبش زنان به مناسبت ۸ مارس: آزادی بدون برابری ممکن نیست!

زنان است. روز ما. روزی به نام برابری و آزادی. برابر با
۱۷ اسفند ۸۹، سه شنبه اعتراض. ۸ مارسی دیگر برای ما زنانی که هر سال در این روز برای سخن گفتن از ساده ترین حقوق انسانی و طبیعی خود با خشن ترین و غیر منصفانه ترین برخوردهای امنیتی حکومت روبرو بوده ایم.
برای زنان ایران، برخلاف بسیاری از کشورها روز زن، روز گل دادن و شادی و پایکوبی نیست. روز تهدید و نا امنی است. روز اعتراض است! 
سالهاست
۸ مارس را در پستوی خانه هایمان، در گوشه و کنار پارکهای شهر، در سالنهای در بسته، و بالاخره در خیابانها و مکانهای عمومی تر به پچ پچه یا به فریاد، نه به تبعیض گفته‌ایم و هزینه داده‌ایم. 

آنچه از این گذار به دامانمان نشسته است، مشتی خاطره یا قانونی تغییر نیافته نیست. بلکه ما تاریخی ساخته ایم که در آن سکوت و تسلیم، ارزش نیست. تاریخی که به نسل جوانش مقاومت در برابر خشونت را آموخته است. تاریخی که به زنان و مردانش نه گفتن به زور و جور را یاد داده است. تاریخی که برگ برگ آن تلاشی مستمر برای زندگی بهتر است. 
ما، جمعی از فعالان جنبش زنان ایران، ضمن ابراز همبستگی با زنان و مردانی که صدایشان برای آزادی ودموکراسی در خیابان های شهر جاری است در پی بیانیه خانم شیرین عبادی و ضمن تایید آن، تکرار می کنیم که "مبادا که در گیر و دار حوادث سیاسی، خواسته بر حق و همیشگی خود را که "تساوی حقوق" است فراموش کنیم! پس در این روز همگام و هم دوش با برادران هم وطن خود به خیابان ها آمده و از خواست همگانی حمایت می کنیم زیرا که دسترسی به حقوق برابر جز در یک حکومت دموکراتیک امکان پذیر نیست." 
- ما همصدا با خواهرانمان که صدای اعتراضشان در ایران حتا در روز جهانی زن، با انعکاس صدای مهیب سرکوب روبروست، و همکلام با زنانی که در زندانها هزینه سنگین آزادی را با دقیقه دقیقه عمرشان پرداخت می کنند،
- همنفس با مادرانی که داغ فرزندانشان، گلی همیشه سرخ بر سینه هایشان کاشته است،
- از سوی دختران و زنانی که در ازای نه گفتن به ستم ، جانشان ستانده شد، همدل با دخترانی که هیچ قانونی آنها را از تعصب های کور مردانه پاس نمی دارد تا قربانی خشم قتلهای ناموسی نشوند، 
- ما به جای فریاد خاموش شده زنانی که قربانی خشونتند و نیز دوش به دوش خواهرانمان در تونس و مصر و لبنان و ... که در این روز، همچون ما ندای برابری جنسیتی سر داده اند، خیابانها را از آن خود می کنیم و می دانیم که برادران برابری خواهمان نیز در این راه در کنار ما خواهند بود. 
آزادی و رفع هرگونه تبعیض، از قانون گرفته تا فرهنگ و سنت، خواسته های همیشگی ما بوده است. 
اکنون بسیاری از خواهران و بردارانمان به خاطر اندیشه شان در بندند.آزادی همه زندانیان اندیشه از مطالبات همیشگی ما بوده است. 
ما براین باوریم که هیچ قانونی نمی تواند برای ما عدالت و دموکراسی به ارمغان بیاورد مگر اینکه در بند بندش حقوق برابر زن و مرد دیده شود. بنابراین تعییر قانون، شروع حرکت ما به سمت دموکراسی و برابری جنسیتی و رعایت حقوق همه مردم کشورمان خواهد بود و بدون شک تا آن روز هر
۸ مارسی برای ما روز اعتراض خواهد بود.

برای امضای این بیانیه به لینک زیر مراجعه شود:


https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dE9fdFlrSlc0bkpldFpLWXJmY01CdUE6MQ

 

 

مطلب دیگر