efatmahbaz

درباره من
 

 

 

 

 

 

 

 

من عفت ماهباز،روزنامه نگار و فعال جتماعی در زمینه حقوق بشر، حقوق زنان،هستم . در ایران در رشته ادبیات انگلیسی و علوم آزمایشگاهی تحصیل نمودم. به دلیل انقلاب فرهنگی و زندان ،درسم در ایران  ناتمام ماند. هفت سال در زندان اوین زندانی بودم. در رشته تاریخ مطالعات زنان،(فمنیسم) در دانشگاه دورتموند آلمان ادامه تحصیل دادم.اولین کتابم ،"زنان ایران چراغی دردست چراغی در راه"که مجموعه گفت گوهای من با فعالان جنبش زنان ایران است توسط نشر باران منتشر شده است و آخرین کتابم "فراموشم مکن" خاطرات من از زندان است.این کتاب نیز توسط نشر باران منتشر شده است

 

Display # 

مطلب دیگر